Hotels.com新折扣Code!訂酒店可享93折,不設最低消費!3月31日前入住,1月17日前截止

Hotels.com有新折扣Code啦!今個月再度推出93折優惠,雖則個Code就唔係平好多,但係佢冇最低消費,訂一晚平平哋嘅酒店都可減!而且今次入住日期到3月31日,叫咗會包埋農曆新年,任何國家或地區酒店均可使用。無論日韓台東南亞定歐美澳都適用。留意部分連鎖酒店不可使用(輸入折扣代碼後會出現”此折扣代碼不適用於你想預訂的酒店”),亦不適用到酒店付款之預訂(換言之只適用即時付款之預訂)。
【提提您】
1. 訂房前,請先比價。
2. 此優惠代碼只適用於Hotels.com香港站。
3. 會員用折扣代碼訂房後,不可再享有買10晚送1晚優惠。
【折扣代碼】CHANJAN18A
【適用入住日期】即日起至3月31日
【最後有效日期】1月17日或優惠碼限額用完即止
【預訂網址】www.hotels.com


本篇
不想錯過? 請追蹤FB專頁!    
前一頁 後一頁
追好文 :) 點個讚吧!
支持網站營運,有空請觀看一下我們的贊助商
1